Friday, September 19, 2008

Undang-Undang Baru

Sudah dua undang-undang baru yang sedang dirangka untuk warga Malaysia.

Undang-Undang DNA dan Undang-Undang Kaum. Yang pertama mendapat tentangan hebat MP (Members of Parliament). Mungkin tidak kena pada masanya. Yang ke dua, baru disebut-sebut semalam oleh Pak Menteri.

Malaysia sedang mengalami perubahan hebat. Perubahan yang dituntut oleh tiga kaum terbesar. Perubahan yang terhasil akibat tingkah laku manusia yang dipengaruhi keadaan semasa. Undang-Undang lama sudah tidak tercapai 'preamble' seperti yang tertera dalam setiap Akta. Sejajar dengan pembangunan mahupun penurunan, undang-undang perlu cukup lengkap untuk mengatasi setiap perlakuan atau transaksi. Malaysia tidak dapat lari dari menerima hakikat bahawa alaf ke 21 ini menuntut penyedian undang-undang baru dan perubahan atau pindaan undang-undang lama. Akta Hasutan misalnya dilihat tidak dapat memenuhi situasi Malaysia sekarang. ISA sering ditentang pihak pembangkang mahupun orang kerajaan sendiri.

Undang-undang yang lengkap tetapi tidak dikuatkuasa merupakan satu lagi masalah. Akta Kanak-kanak misalnya dilihat seperti sudah sangat lengkap. Tetapi dari segi perlaksanaan dan penguatkuasaan, masih jauh dari yang telah termaktub. Beberapa kelemahan dapat dilihat antaranya kekurangan mereka yang berpengalaman mentadbir peruntukan dalam Akta dan kurangnya kemudahan yang disediakan sebagai medium perlaksanaan Akta.

Sebagai warganegara Malaysia, saya berharap walau apa jua undang-undang baru yang akan diluluskan, perlaksanaannya biarlah dibuat secara terancang. Maksud saya, perlu ada mekanisme yang telah disusun dan kapasiti perlaksanaan mestilah sepadan dengan tujuan kewujudan Akta baru.

No comments: