Wednesday, November 12, 2008

Sirih tidak pulang ke ganggang

Apabila Impak Maksima The Musical dipentaskan di Istana Budaya, saya terlongo dan mula berfikir.


Istana Budaya dimiliki oleh Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia (KEKKWA). Budaya merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa ialah tamadun atau peradaban. Tujuan penubuhan KEKKWA adalah untuk mempromosikan kebudayaan dan kesenian di Malaysia. Visi KEKKWA ialah melahirkan bangsa Malaysia yang berbudaya luhur dan bersatu ke arah negara bangsa yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Misi pula menyemarakkan dan merakyatkan seni dan budaya.


Antara peranan Kementerian ialah menyediakan kemudahan prasarana untuk aktiviti budaya, seni dan warisan. Istana Budaya itu prasanalah. Aktiviti KEKKWA saya kiralah tentulah berpaksikan Dasar Kebudayaan Kebangsaan(DKK).


Objektif Dasar Kebudayaan Kebangsaan ialah mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan, memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan yang tumbuh daripada kebudayaan kebangsaan dan memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosio-ekonomi.


DKK berteraskan tiga prinsip yang ditetapkan oleh Kerajaan iaitu berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal rantau ini atau unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar dan yang menariknya ialah Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaan Kebangsaan. Cukuplah dengan kajian literaturnya(disunting dari laman sawang KEKKWA)

Berbalik kepada tajuk asal, teater ini dikatakan mengetengahkan gabungan tarian antara tradisional, ballroom dan street dance seperti funky hip hop, stomping dan street jazz. Wah! Ini dikatakan BUDAYA TARIAN CACA MARBA ALA MALAYSIA ALAF BARU.

Persoalannya:
1) Adakah budaya 'drift' adalah budaya yang sesuai dipentaskan di Istana Budaya?
2) Apakah ukuran budaya yang wajar dipentaskan pada persepsi pengurusan Istana Budaya?
3) Adakah pementasan filem ini mencapai Dasar Kebudayaan Kebangsaan?
4) Adakah pementasan ini boleh meluhurkan bangsa?

Bak kata Nabil ANDA FIKIRLAH SENDIRI....

Ini bukan sirih, tapi kemuncup...

No comments: