Friday, June 27, 2008

Akuan Bersumpah

Akuan mengikut kamus DBP ialah segala sesuatu yg diakui.

Sumpah pula ialah pengakuan bahawa apa yang dikatakan itu memang benar.

Akuan bersumpah ialah pengakuan yang dibuat di hadapan mereka yang berkelayakan (contohnya Pesuruhjaya Sumpah) dan pengakuan itu dianggap benar sehinggalah dibuktikan disebaliknya.

Selalunya pengakuan bersumpah diperlukan untuk menyokong permohonan pinjaman kewangan, pengurusan harta pusaka atau pertukaran agama. (Aishah Bokhari contohnya)

Mereka yang bersumpah selalunya berkata benar. Kalau kita bersumpah kita bukanlah seorang yang bankrap, maka status tidak bankrap itu akan terpakai sehinggalah carian mendapati kita seorang bankrap. Aishah Bokhari sanggup membuat akuan bersumpah yang dia telah keluar Islam dan bertukar agama. Maka, dia mungkin berkata benar.

Maka, sesiapa yang telah membuat akuan bersumpah, wajiblah baginya mempunyai segala bukti yang menyokong akuannya. Jika tidak, sumpahan yang dibuat akan memakan diri sendiri.

Sekiranya bukti yang ada tidak menyebelahi dirinya ataupun tiada bukti langsung, RPK tidak akan ditelan batu ala-ala batu belah batu bertangkup atau menjadi keras seperti batu ala-ala Si Tenggang, anak durhaka. Tetapi hukuman lain yang sedia tepakai di bawah Undang-Undang Malaysia.

No comments: