Friday, January 6, 2012

Salah Faham

Apabila timbul sesuatu isu, komunikasi dua hala adalah jalan terbaik untuk mencari penyelesaian segera. Berbincang melalui emel atau mesej dianggap sesuai bagi sebahagian isu. Namun merbahaya bagi sesetengah isu lain. Lain yang ditulis dan dimaksudkan, lain pula pemahaman si penerima. Salah faham mula muncul. Komunikasi secara bertentang mata adalah lebih sesuai untuk mengelakkan salah faham. Namun, sekiranya jalan yang diambil itu tidak berjaya, mediator atau perunding hendaklah dilantik. Ia juga dipanggil Sulh. Perunding ini mestilah seseorang yang tidak mempunyai kepentingan ke atas mana-mana pihak. Beliau mesti zero bias.

Sekiranya ada antara kita yang ingin memahami punca isu, pendekatan yang terbaik ialah memahaminya dari sumber yang terapat dan yang boleh dipercayai. Bukannya mendengar dari pihak ke tiga yang tidak berada di tempat kejadian atau yang tidak terlibat secara langsung dengan isu yang timbul itu. Sekiranya ini terjadi, akan banyak salah faham yang akan mengundang implikasi lebih buruk. Memahami isu dengan hanya membaca dari internet atau laman sesawang sebahagian individu juga boleh menerbitkan kekeliruan. Fakta boleh ditambah. Boleh dikurangkan. Boleh juga diseleweng.

Salah faham tentang sesuatu isu adalah amat merugikan. Rugi tenaga positif. Tambah nilai negatif.

Akhirnya huru hara.

No comments: